Cẩm nang WE NEED: Tự chăm sóc cơ thể

Tại Việt Nam, hiện vẫn còn những khoảng trống trong các hoạt động cung cấp thông tin về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục cho cộng đồng thiểu số tính dục cơ thể nữ (bao gồm người Đồng tính/Song tính nữ và chuyển giới nam - Lesbian, Bisexual và Transmen). Bên cạnh đó, nhóm cộng đồng này cũng gặp khó khăn khi tìm hiểu và tiếp cận các chương trình hoạt động cũng như các địa chỉ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tình dục, các nguồn thông tin chưa rõ ràng, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, tham vấn của cộng đồng.

 

Dựa trên những nhu cầu thực tế đó, Dự án WE NEED - Nâng cao nhận thức của cộng đồng Đồng tính/Song tính nữ và Chuyển giới nam về Sức khỏe Sinh sản và An toàn Tình dục đã được triển khai bởi Phòng Khám Nhà Mình và Công ty TNHH Xã hội Bầu Trời Xanh với sự hỗ trợ từ Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (The Canada Fund for Local Initiatives - Vietnam).

 

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu Quyển 1 của bộ Cẩm nang WE NEED với tên gọi: Tự chăm sóc cơ thể. Bạn có thể xem toàn bộ tài liệu tại đây.

 

 

 

0907538507