CÔNG VĂN KHẨN

Khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19.

-    Đối với các tỉnh/thành phố có nhiều cơ sở điều trị (CSĐT), trong đó có một hoặc một số CSĐT bị cách ly:
Nhân viên y tế của CSĐT bị cách ly THÔNG BÁO nhanh nhất cho người bệnh HIV/AIDS, người điều trị PrEP đang điều trị về việc KHÔNG tiếp nhận điều trị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn người bệnh về điều trị TIẾP TỤC tại cơ sở điều trị HIV/AIDS phù hợp theo kế hoạch đã lập để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người bệnh HIV/AIDS.


-    Đối với các tỉnh/thành phố có MỘT CSĐT duy nhất lại bị cách ly:
Sở Y tế QUYẾT ĐỊNH cơ sở y tế thay thế trong địa bàn tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm khám, cấp thuốc ARV cho người có HIV. Trường hợp chuyển người bệnh sang các CSĐT của tỉnh, thành phố giáp ranh BÁO CÁO ngay cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp kịp thời.


-    Trong tất cả các phương án, ƯU TIÊN khả năng cấp phát thuốc ARV tại một số Trạm y tế xã/phường phù hợp với người bệnh NHƯNG cần  được ĐỒNG THUẬN của người bệnh và giữ  BÍ MẬT danh tính cho người bệnh.


-    Trường hợp người bệnh đang điều trị thuốc ARV, người điều trị dự phòng PrEP bị cách ly:
Cơ sở y tế đang theo dõi người bệnh CHỊU trách nhiệm cấp phát thuốc ARV cho người bệnh thông qua một cán bộ y tế được phân công hỗ trợ cho cơ sở cách ly.


...VÀ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁC, CẢ NHÀ XEM THEO HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM…